SPECJALNA PROMOCJA -40% na całą kolekcję.

Service Client

Informacje prawne / Polityka Prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAZZINI-SOFAS.COM
 • 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć
 • Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
 • 1) Beso Lux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Łąkowa 7a/E, 90-562 Łódź, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000689756, identyfikująca się numerami REGON: 367958776 oraz NIP: 7292718480,
 • 2) Luxobeslux Sarl z siedzibą w Luxemburgu (adres: 8 Rue de Beggen, L-1220 Luxembourg), VAT UE LU28279037.
 • Wyżej wskazane spółki zawarły umowę o współadministrowaniu danych osobowych, co ma takie znaczenie, że:
 • - gdy jedna ze spółek uzyska Twoje dane osobowe, druga też będzie mieć do nich dostęp,

  - obie spółki wspólnie decydują o tym jak i dlaczego przetwarzają Twoje dane osobowe,

  - ta polityka prywatności dotyczy obu spółek,

  - możesz zwrócić się do którejkolwiek z nich, aby uzyskać informacje lub skorzystać z innych swoich praw, przysługujących Ci zgodnie z RODO. Utworzyliśmy w tym celu wspólny punkt kontaktowy – tj. e-mail pod adresem: GDPR@besolux.com oraz telefon o numerze: (+48) 662 151 499

 • 2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • KLIENCI SKLEPU INTERNETOWEGO

  Jeśli jesteś klientem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy oraz w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych oraz wynikających z przepisów konsumenckich (np. w zakresie obsługi reklamacji).
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 • ODBIORCY ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

  Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca produktów zakupionych przez klientów naszego sklepu internetowego (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, etc. jako osobę, która odbierze zamówione przez niego produkty), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
 • Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionych produktów. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.
 • KONTAKT
 • Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail, lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z klientami naszego sklepu internetowego oraz chęć udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane naszymi usługami i zasadami działania naszego sklepu.
 • NEWSLETTER
 • Jeśli jesteś abonentem naszego newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysłania Ci go, za Twoją zgodą. Newsletter może zawierać płatną promocję, oferty handlowe, informacje branżowe oraz reklamę.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 • Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.
 • UŻYTKOWNICY SERWISU
 • Przetwarzamy dane każdego użytkownika naszego serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów badania rynku oraz do poprawy działania strony. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.
 • Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w serwisie i poprawa jego jakości.
 • MARKETING USŁUG ADMINISTRATORA
 • Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych, w tym do mailowego lub telefonicznego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanych promocji i przesyłania Ci innych informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych, a także do zaproszenia Cię do wyrażenia opinii o naszym sklepie w internetowych serwisach opinii.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru.
 • W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz motyw 47 RODO - Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego). Zgodnie z motywem 47 RODO taki prawnie uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem - na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. Pamiętaj, że zawsze masz prawo wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego - w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – administrator nie może już przetwarzać Twoich danych do takich celów.
 • OBŁUGA ROSZCZEŃ
 • Treść prowadzonej z Tobą korespondencji oraz informacje związane z realizacją umowy mogą podlegać archiwizacji. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś i historii zakupów (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami lub wykonaniu łączącej nas umowy jest nasz usprawiedliwiony interes. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy raz tego, że wykonaliśmy ją należycie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).
 • PLIKI COOKIES
 • Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 • Cookies pozwalają nam:

  1) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,

  2) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

  3) korzystać z narzędzi analitycznych,

  4) korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.

 • Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. 
 • W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w serwisie.
 • W sytuacji określonej w pkt 4 (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
 • Podczas Twojej pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania plików cookies. Zaakceptowanie lub zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 • 3. Jakie dane osobowe przetwarzamy
 • Możemy przetwarzać następujące kategorie dany osobowych:
 • 1) klientów naszego sklepu internetowego:

  - imię i nazwisko,

  - firmę przedsiębiorcy,

  - numer telefonu,

  - adres email,

  - adres zamieszkania,

  - adres prowadzenia działalności gospodarczej,

  - adres, pod który mają zostać wysłane produkty,

  - historia zakupów,

  - w przypadku wystawienia rachunku lub faktury VAT – dane konieczne do ich wystawienia,

  - dane związane ze złożeniem i rozpatrzeniem reklamacji.

 • 2) odbiorców produktów zakupionych w sklepie internetowym:

  - imię i nazwisko,

  - adres dostawy,

  - numer telefonu.

 • 3) abonentów newslettera:

  - adres e-mail,

  - informacje o sposobie reakcji na wysłany newsletter (m.in. czy i kiedy e-mail z newsletterem został odczytany).

 • 4) osób kontaktujących się z nami:

  - imię i nazwisko,

  - adres e-mail,

  - numer telefonu,

  - inne dane osobowe, które potencjalnie mogą być zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.

 • 5) Możemy przetwarzać następujące dane osobowe wszystkich użytkowników serwisu:

  - adres IP,

  - data i czas serwera,

  - lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z serwisem,

  - parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,

  - dane o przeglądanych w serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami sklepu internetowego),

  - dane o źródle, z którego użytkownik trafił do serwisu,

  - położenie geograficzne (tylko kraj),

  - preferowany język (język interfejsu urządzenia),

  - działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,

  - kod URL odnośnika i jego domena,

  - rozdzielczość ekranu urządzenia,

  - identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń.

 • 4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
 • Dane osobowe użytkowników naszego sklepu internetowego przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie (odpowiadające za hosting sklepu internetowego i poczty elektronicznej). Ze względu na lokalizację serwerów tych podmiotów, dane te mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane w krajach trzecich. Podmioty te gwarantują, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych.

 • Musisz również wiedzieć, że w naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to między innymi:

  - przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu klientowi lub celem weryfikacji reklamacji złożonej przez klienta (np. jeśli roszczenia z reklamacji powiązane są z dostawą produktu),

  - producenci zakupionych przez klientów produktów w przypadku gdy dostawa Produktu następuje bezpośrednio z magazynu producenta do miejsca dostawy wskazanego przez klienta - Administrator udostępnia dane Klienta niezbędne do dostawy,

  - podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku gdy w sklepie internetowym istnieje możliwość dokonywania zapłaty za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,

  - dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnego celu przetwarzania danych osobowych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,

  - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biura księgowe, kancelarie prawne lub firmy windykacyjne) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,

  - serwisy świadczące usługi naprawy produktów oferowanych przez Administratora – Administrator udostępnia dane osobowe serwisowi naprawczemu w przypadku zgłoszenia przez klienta wad lub usterek zakupionego produktu, w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji lub jej realizacji.

 • W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO.
 • Dane osobowe klientów sklepu internetowego w wymaganym zakresie możemy ujawniać także organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).
 • Niektóre z opisanych wyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności.
 • 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
 • Gdy zawierasz z nami umowę (kupując produkty w naszym sklepie internetowym) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania tej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednimi przepisami podatkowymi lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową (w zależności od tego który z tych okresów jest dłuższy).
 • Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.
 • Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia posprzedażne, to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.
 • W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacją lub okres prawomocnego zakończenia sporu dotyczącego roszczeń wynikających z reklamacji
 • Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.
 • Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.
 • 6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
 • Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

  - prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

  Artykuł 15

  Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

  1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
  3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
  4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  - prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

  Artykuł 16

  Prawo do sprostowania danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

  - prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

  Artykuł 17

  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
  Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
  Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
  d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  - prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

  Artykuł 18

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
  3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

  Artykuł 21

  Prawo do sprzeciwu

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
  4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
  5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
  6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  - prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

  Artykuł 20

  Prawo do przenoszenia danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: GDPR@besolux.com. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod numerem: (+48) 662 151 499.

 • 7. Skarga do organu nadzorczego
 • Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.
 • W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy e-mail) możesz uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/
 • Jeżeli chcesz skontaktować się z innym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych wejdź na odwiedź stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl
 • 8.Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia z nami umowy
 • Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonywania umowy. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki posprzedażne). W tym przypadku niepodanie przez Ciebie danych osobowych niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 • Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
 • Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z serwisu.
 • 9. Skąd mamy Twoje dane osobowe
 • Dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego oraz osób kontaktujących się z nami pozyskujemy wyłącznie do nich samych.
 • Dane osobowe odbiorców produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym pozyskujemy wyłącznie od klientów sklepu internetowego, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych produktów.
 • Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.
 • 10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
 • Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Dane przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych, za pośrednictwem dedykowanych do tego celu narzędzi, mogą być poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. W takim przypadku profilowanie może mieć na celu dopasowania ofert sprzedaży do preferencji użytkownika (m.in. na podstawie dotychczasowych zakupów lub uprzednio przeglądanych ofert).
 • Pozostałe dane użytkowników serwisu, w tym dane osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.
 • W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, najlepszego odbioru I personalizacji treści używamy plików Cookies. Zaakceptuj wszystkie pliki Cookies lub zdecyduj o wykorzystaniu Twoich danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

  Zarządzanie plikami cookies

  Nasza strona internetowa umożliwia akceptację lub odrzucenie stosowania plików Cookies w zależności od ich celu.

  Obsługa I personalizacja

  Te pliki Cookies zapewniają dostęp do dodatkowych usług w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi w oparciu o Twoje zachowanie podczas przeglądania i preferencje.

  Pliki reklamowe:

  Te pliki Cookies mogą być wykorzystywane przez naszych partnerów do oferowania ukierunkowanych i odpowiednich reklam poza naszą witryną.

  Zatwierdź